Министерство но спорта: Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)

Содержание

Министерство на младежта и спорта

България и Унгария ще си сътрудничат в спорта след важни срещи на Весела Лечева в Будапеща

24. 11.2022
    Министърът на младежта и спорта Весела Лечева проведе среща с държавния секретар на спорта на Унгария д-р Адам Шмидт в Будапеща. Двамата постигнаха съгласие да бъде подписан меморандум в областта на спорта. Това ще стане по време на посещение на Адам Шмидт в София, като дотогава екипите ще работят по конкретни предложения. 
    Лечева и Шмидт разговаряха повече от час за начина на финансиране на българския и унгарския спорт, развитието на инфраструктурата, критериите, по които се оценява развитието на спорта в страната.ПовечеМинистър Весела Лечева обсъди в Будапеща строежа и експлоатацията на модерни спортни обекти

23. 11.2022
    Министърът на младежта и спорта Весела Лечева е на двудневно посещение в Будапеща. В рамките на визитата тя ще има срещи с д-р Адам Шмидт, държавен секретар на спорта на Унгария и Жолт Гюлай, председател на Унгарския олимпийски комитет. Министър Весела Лечева има и поредица от разговори с представители на водещите спортни федерации в страната, както и с мениджърските екипи на модерните спортни съоръжения, които позволиха на Унгария да е домакин на големи форуми в последните години, а политиката й в областта на спорта да бъде определяна като водеща в Европа.ПовечеЗам.

-министър Петър Бучков участва в среща на инициативата „Start to Talk“ за предотвратяване на насилието на деца в спорта

23.11.2022
    Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Бучков взе участие в среща на инициативата на Съвета на Европа „Stark to Talk”, която се проведе в Националната футболна база „Бояна“. Тя има за цел да призове публичните власти, спортното движение и граждански организации към предприемане на конкретни мерки за предотвратяване и реагиране на насилието над деца в спорта. 
    „Темата за насилието над деца в спорта е изключително актуална и значима, тъй като правилата, предназначени да ограничават насилието в спорта, не рядко биват пренебрегвани. Инициативата „Start to Talk” е инструмент за защита на правата на човека и важна стъпка в зачитането на правата на детето, която ще доведе до повишаване на безопасността на средата, в която нашите деца тренират и се състезават“, каза зам.-министър Бучков.ПовечеПроект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.

10а от Закона за хазарта за периода 2023 — 2025 г.Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри
(обн. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., изм. и доп. бр. 91 от 2020 г.,
бр. 17/2021 г., изм. бр. 15 от 2022 г.)Заповеди № № РД-09-942/18.

11.2022 г. и РД-09-943/18.11.2022 г. на министъра на младежта и спорта

21.11.2022
    За определяне на наематели на спортни обекти и за отхвърляне на депозираните в ММС искания в тази насока поради несъответствие с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

ЗАПОВЕД № РД-09-942/18.11.2022 г. |  ЗАПОВЕД № РД-09-943/ 18.11.2022 г.Повече

Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Научи се да плуваш”, за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през 2023 г.


17.11.2022
    Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-930/15.11.2022 г., програма на ММС „Научи се да плуваш” за 2023 г. 
    Основна цел на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.Повече

Списък на забранените субстанции, методи на Световната антидопингова агенция (САА) и други актуални международни документидокументиПовече

Заповед № РД-09-813/21.

09.2021 г. на министъра на младежта и спорта относно провеждането на тренировки и състезания на закрито


Отнасяща се за всички картотекирани състезатели към лицензираните спортни федерации по Закона за физическото възпитание и спорта

Повече

Партньорско обучение на тема: «Сътрудничество за иновации: Насърчаване към иновации в елитния спорт и спорта за всички в Европа»Често задавани въпросиПовечеБългария показа младите си таланти на спортна ЕвропаПовече
Главная — Спортивное служение UW

Укрепление Церкви

UW SPORTS MINISTRY

ЭТО СЛУЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

UW Sports Ministry – это снаряжающее служение, которое укрепляет видение Церкви, предоставляя спортивные ресурсы для эффективного общения Евангелия. Видение Министерства спорта UW заключается в том, чтобы церкви как в Соединенных Штатах, так и во всем мире использовали спорт в качестве инструмента евангелизации и ученичества. Министерство спорта UW теперь децентрализовало свой подход к служению, одновременно обслуживающему восемь различных регионов США.

Командные лагеря — один из лучших способов начать, а также

Командные лагеря — один из лучших способов начать, а также поддерживать отличное спортивное служение в вашей церкви.

Министерство спорта UW предоставляет ресурсы, связанные со спортом

UW разработало качественные ресурсы для служения в области спорта и основанную на Библии учебную программу для усовершенствования любой программы спортивного служения.

НАШ ПАКЕТ СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4–12 ЛЕТ

Он полон увлекательных игр, упражнений и упражнений, которые помогут каждому тренеру обучить основам своего вида спорта. Этот пакет включает в себя различные спортивные программы.

Министерство спорта Университета Вашингтона в настоящее время децентрализовало свой подход к служению. и инструмент ученичества. Uncharted Waters был благословлен Богом, и с каждым годом его влияние росло благодаря церквям и спортивному служению.

Расширение возможностей регионального персонала совместно

Свяжитесь с нами

Миссии в Uw

Хотели бы вы, чтобы дети, которые не могут позволить себе поехать в церковный спортивный лагерь, получили такой шанс? Тогда присоединяйтесь к нашему проекту «Изменение ради перемен», который позволит вашим детям в вашем спортивном лагере, VBS или в вашей воскресной школе помочь другим детям в других странах и городах США услышать, как Иисус может изменить их жизнь навеки. !

Первый шаг — зарегистрироваться в

a UW Sports Ministry Camp

Заполнение заявки не обязывает вас к этому, а только запускает процесс. . Этот представитель персонала будет сопровождать вас, чтобы помочь вам и вашей команде подготовиться к летнему спортивному лагерю.

Группы действий UW

Летний набор персонала

Расскажите своим друзьям о своем опыте работы с UW. Пригласите их присоединиться к нам следующим летом. Часто рассказывая свою историю, вы вдохновляете других на то, чтобы стать частью чего-то большего. Найдите людей, которые, как вы знаете, страстно желают делиться Евангелием, спортом и детьми.

Вербовка в церкви

Обращение ко всем церквям!! Церкви являются жизненно важной частью, которая создает среду, в которой церковные дети могут привести своих соседских друзей, чтобы они услышали Евангелие через спортивное служение. Попросите свою церковь стать партнером UW и быть неотъемлемой частью в достижении детей для Христа.

School Recruitment

Свяжитесь со спортивным отделом вашей школы и попросите установить будку для набора от имени UW. Так много студентов-спортсменов ищут возможность летом потренироваться. Многие крупные спортивные отделы также позволят вам продвигаться.

Если вы хотите посвятить себя миссионерской работе полного дня, звоните: (843) 540-3312

Спортивное министерство (M.Div., M.A.C.M.) | Теологическая семинария Джорджа У. Труэтта

Бейлор>Семинария Джорджа У. Трутта>Программы и центры>Институт веры и спорта>Программы последипломного образования> Министерство спорта (M.Div., M.A.C.M.)

Одна нога в классе и одна нога в раздевалке

Продвинутая богословская подготовка для вовлечения людей и культуры спорта в подлинное христианское сообщество

Программа спортивного служения семинарии Трутта спонсирует ученые степени, которые позволяют студентам семинарии разработать богословски обоснованную и практически разработанную программу обучения, которая привлекает, ценит, критикует и связана со спортом. Мы предлагаем два разных пути получения степени: сертификат об обучении в министерстве спорта / капеллане (M.Div.) и Концентрация в Министерстве спорта/капелланстве (MA) .

Студенты программы Министерства спорта будут:

  • Развивать богословскую компетентность и культурную грамотность
  • Взаимодействуйте с теологическими источниками, чтобы интерпретировать и сделать свою веру значимой в спорте
  • Узнайте, как наставлять, общаться и интегрировать веру в спорт как часть общественной жизни
  • Развитие интеллекта и навыков лидерства
  • Получите специальные знания и практику христианского спортивного служения, которые требуются другим формам капелланов для аккредитации и сертификации
  • Узнайте, как жить добродетельно и мудро работать в различных контекстах спортивного служения

Что говорят наши выпускники:

«Программа спортивного служения дала мне линзу, через которую я мог видеть спорт, увеличенный с более четкой перспективой, отфильтрованный через Писание и богословие. Это повлияло на то, как я строю отношения в спорте, смотрю на конкурентов / соревнования и ценю ответственность. коучинга. Каждый день через слова и действия я замечаю, что у меня есть шанс дать возможность носителям образа Бога подлинно вырасти в тех, кем они были созданы». — Дэни Прайс,
Помощник тренера по софтболу, Южная Джорджия


«Программа спортивного служения уникальна, потому что она заставляет студента применять евангельскую историю таким образом, который имеет решающее значение для изучения не только спорта, но и общества, жизни и культуры. Во время моего пребывания в Бэйлоре у меня не было лучшей возможности оценить взаимосвязь веры, расы и класса, чем через участие в программе служения по спорту. Я лучший теолог и исполнитель библейского текста благодаря тому, что я провел время в программе». — Кэмерон Френд, министр, спикер и писатель, работающий в Королевском центре в Атланте.


«Программа спортивного служения в Труэтте была сложной, но полезной. Я занимался спортом, особенно спортивным священником, всю свою взрослую жизнь, но я чувствовал, что мне нужно испытать академический компонент. Я рад, что сделал это. Хотя я до сих пор служу многим спортсменам, сейчас я сосредоточен на создании учебных материалов для спортивного служения/капелланов и обучении в португало- и испаноязычных странах». —Арменио Анжос. Спортивный капеллан, Международное министерство спорта


Подробнее:

Познакомьтесь с директором программы:

ДЖОН Б. УАЙТ, доктор философии, — уроженец Среднего Запада, и, в частности, он хузиер. Одним из его спортивных достижений стало участие в легендарной велогонке «Маленькие 500» в Университете Индианы на Team Cutters (инсценированной по фильму «Вырываясь»). Наряду с его участием в Team Cutters, Джону удавалось находить время для школы, получив степень бакалавра наук. в бизнесе, его любимым предметом является экономика.

После колледжа Джон почувствовал Божий призыв к спортивному капеллану и служению. Его работа включала служение и служение в кампусах различных колледжей, в Центре олимпийской подготовки и в Европе. Во время служения в служении он также получил степень магистра. и степень магистра в Троицкой евангелической школе богословия. Он закончил с отличием для обеих своих ученых степеней.

В конце концов Джон переехал со своей женой Синди и тремя детьми в Шотландию, чтобы изучать моральное богословие и получить степень доктора философии. из Эдинбургского университета. После окончания университета он пришел в Бейлорский университет, чтобы занять должность адъюнкт-профессора практического богословия Гарольда и Дотти Райли и директора программы спортивного капеллана. Публикации Джона появились в Спорт, этика и философия , Неявная религия , Исследования христианской этики , Практическое богословие , Оксфордская энциклопедия Библии и этики , а недавно он совместно редактировал книги с Routledge Press (2016, 2016) , Cambridge Scholars и Mercer Press (2017).